លោក​សុខ ទូច៖ សុំ​ពេល​២​ឆ្នាំ​នៅ​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា ធ្វើ​ការងារ​អាទិភាព​ដែល​បាន​កំណត់

សំឡេង ១២:៥១
លោក សុខ ទូច ប្រធាន​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា
លោក សុខ ទូច ប្រធាន​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​សីហា​នេះ​ គឺ​លោក​បណ្ឌិត​សុខ ទូច ជា​សាកល​វិទ្យាធិការ​នៃ​សាកល​វិទ្យាល័យ​ខេមរៈ ដែល​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា ប្រធាន​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា ជំនួស​លោក​ស្រី​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ​ខ្លូត ធីតា។ ប្រធាន​ថ្មី​នៃ​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា នឹង​លើក​យក​ការងារ​៣​សំខាន់ៗ មក​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ក្នុង​ការ​កែ​ទម្រង់ គឺ​បញ្ហា​កសិកម្ម បញ្ហា​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​បញ្ហា​ព្រំដែន។ លោក​បន្ថែម​ថា​លោក​សុំ​តែ​រយៈ​ពេល​២​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី​ធ្វើ​ការងារ​មួយ​ចំនួន ដែល​លោក​បាន​ដាក់​ជា​អាទិភាព​នៅ​ក្នុង​រាជ​បណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា។ លោក​បញ្ជាក់​ថា​បើ​ធ្វើ​មិន​បាន​ក្នុង​រយៈ​ពេល​២​ឆ្នាំ នោះ​លោក​នឹង​ដាក់​ពាក្យ​ឈប់។