ប្រវត្តិវិទូ​ស៊ន សំណាង៖ អតីត​កាល វា​គឺ​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​បច្ចុប្បន្នកាល

សំឡេង ១២:៥៦
លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​ស៊ន សំណាង បណ្ឌិត​ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​ជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា
លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​ស៊ន សំណាង បណ្ឌិត​ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​ជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ គឺ​លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​ស៊ន សំណាង បណ្ឌិត​ប្រវត្តិសាស្រ្ត និង​ជា​សមាជិក​ពេញ​សិទ្ធិ​នៃ​រាជបណ្ឌិត្យ​សភា​កម្ពុជា។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា លោក​សាស្រ្តាចារ្យ​ស៊ន សំណាង បាន​អះអាង​ថា អតីតកាល ​គឺ​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​បច្ចុប្បន្ន​កាល។ ដូច្នេះ​ហើយ​សម្រាប់​ប្រវត្តិ​វិទូ​ស៊ន សំណាង ការ​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ក៏​ដូច​ជា​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ដទៃ​ទៀត គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​យុវជន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ។