ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក វ៉ា ស៊ិមសូរិយា៖«ក្រសួង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពលរដ្ឋ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ ដើម្បី​ចៀស​វាង​អំពើ​ពុក​រលួយ​ក្នុង​ការ​ឈៀក​យាន​យន្ត»

លោក វ៉ា ស៊ិមសូរិយា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន
លោក វ៉ា ស៊ិមសូរិយា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន @google

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន បាន​ដាក់​សម្ពោធ​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​មណ្ឌល​ត្រួត​ពិនិត្យ​លក្ខណៈ​បច្ចេកទេស​យាន​យន្ត​ឬ​កន្លែង​ឈៀក​ឡាន​បន្ថែម មួយ​កន្លែង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ខ័ណ្ឌ​សែន​សុខ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ ការ​បង្ខិត​សេវា​សាធារណៈ ឲ្យ​ទៅ​កៀក​នឹង​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ពេល​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​មណ្ឌល​ឈៀក​ឡាន​ឡើង​ដល់​ទៅ​៤​កន្លែង​ហើយ​នៅ​តាម​ជ្រុង​ទាំង​៤​នៃ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ លោក វ៉ា ស៊ិមសូរិយា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន បាន​ថ្លែង​ថា ការ​ឈៀក​រថយន្ត​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំណេញ​ពេល​វេលា​និង​មិន​ចំណាយ​ដល់​សេវា​រត់​ការ​ក្រៅ​ផ្លូវ​ការ។