ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ កូតាំង៖ វិនិយោគិន​អឺរ៉ុប​មើល​ឃើញ​កម្ពុជា​ដូច​ទើប​ងើប​ពី​សង្គ្រាម

សំឡេង ១២:០០
លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ កូតាំង ​(Jean-François Cautain) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា។​
លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ កូតាំង ​(Jean-François Cautain) ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា។​ RFI/ Siv Channa

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុបារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ គឺ​លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ កូតាំង (Jean-François Cautain) ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូត​សហភាព​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា។​ លោក ហ្សង់ ហ្វ្រង់ស្វ័រ កូតាំង ដែល​បញ្ចប់​បេសកម្មការ​ទូត​នៅ​កម្ពុជា ថ្លែង​អំពី​ការងារ និង​អនុស្សាវរីយ៍ របស់​លោក​នៅ​កម្ពុជា មុន​នឹង​ចាក​ចេញ​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃ​អាទិត្យ។​សម្ភាស​ដោយ ឯម មាឃបញ្ចូ​ល​សំឡេងដោយ ហេង ឧត្តម