កម្ពុជា

អាជ្ញាធរ​​រារាំង​​សហគមន៍​​មាន​​ជម្លោះ​​ដី​​ធ្លី​​មិន​​ឲ្យ​​ដាក់​​ញត្តិ​​ទៅ លោក ចន ឃែរី

@Facebook

មាន​ការ​រុញ​ច្រាន​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​រវាង​ប្រជាពលរដ្ឋ រស់​នៅ​សហគមន៍​បឹង​កក និង កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះ ប្រដាប់​ដោយ​ ខែល និង ដំបងឆក់ ខណៈ​ពួក​គេ​ព្យាយាម​ឡើង​មក​កាន់​ស្ថាន​ទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បី​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​លោក ចន ឃែរី ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ។ ប៉ុន្តែ​បំណង​របស់​ពួក​គេ​ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច​រាំង​ខ្ទប់​ត្រឹម​សហគមន៍​របស់​ពួក​គេ​រស់​នៅ។ តែ​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ​ការរុ​ញ​ច្រាន​មិនបាន​បង្ករ​ឲ្យ​មាន​អំពើ​ហិង្សា​នោះ​ទេ។ លោកស្រី ទេព វណ្ណី តំណាង​សហគមន៍​បឹងកក​លើក​ឡើងពី​គោល​បំណង​នៃ​ការ​ដាក់​ទៅ​លោក​ចន​ ឃែរី ​យ៉ាង​ដូច្នេះថា៖ សូម​ស្ដាប់​សំឡេង​លោកស្រី ទេព វណ្ណី