បទយកការណ៍

សំណើច​ហ៊ោ​កញ្ជ្រៀវ​ក្នុង​ការ​ប្រកួតនិយាយ​ភាសាខ្មែរ​សម្រាប់ជន​បរទេស​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា

សំឡេង ១០:២៩
ការប្រកួតនិយាយភាសាខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៣ មិថុនា ២០១៥
ការប្រកួតនិយាយភាសាខ្មែរសម្រាប់ជនបរទេសជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ថ្ងៃទី១៣ មិថុនា ២០១៥ @Oudom HENG

ល្ងាច​ម្សិលមិញ ការ​ប្រកួត​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​សម្រាប់​ជន​បរទេស​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា បាន​បង្ហាញ ការ​ដែល​អាច​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ​បាន​គឺ​ជា​មោទនភាព​ផង និង​ជា​សេចក្តី​រីករាយ​ផង​សម្រាប់​បេក្ខជន​ដែល​មក​ពី​៩​ប្រទេស​នៅ​លើ​ពិភពលោក។ ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​​ទៅ​នៅ​ឯ​សាកល​វិទ្យាល័យ​បញ្ញា​សាស្ត្រ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នកចូ​លរួម​ទស្សនា​ប្រហែល​ជិត​៥០០​នាក់​នោះ​ហ៊ោ​កញ្ជ្រៀវ​យ៉ាងខ្លាំង។ ពួក​គេ សរសើរ​សមត្ថភាព​និយាយ​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ​បេក្ខជន​ទាំង​២២នាក់ ចាប់​ពី​កម្រិត​មធ្យម កម្រិត​ខ្ពស់ និង​កម្រិត​ជំនាញ។