កម្ពុជា-សារព័ត៌មាន

លោក ប៉ែន បូណា៖ អ្នក​កាសែត​ត្រូវ​បែង​ចែក​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​រវាង​ព័ត៌មាន​ពិត និង​ព័ត៌មាន​ក្លែង​ក្លាយ

កិច្ច​ពិភាក្សា​ពិសេស ​ស្តី​ពី "ព័ត៌មាន​មិន​ពិត និង​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​នីតិកាល​ទី​៦"
កិច្ច​ពិភាក្សា​ពិសេស ​ស្តី​ពី "ព័ត៌មាន​មិន​ពិត និង​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​នីតិកាល​ទី​៦" @សហការី

ក្លិប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៣ កក្កដា នេះ​បាន​បើក​កិច្ច​ពិភាក្សា​ពិសេស ​ស្តី​ពី «ព័ត៌មាន​មិន​ពិត និង​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​នីតិកាល​ទី​៦។ កិច្ច​ពិភាក្សា​នេះ ធ្វើ​ឡើង គឺ​ដើម្បី​ទាញ​ចំណាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​កាសែត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ព័ត៌មាន​មិន​ពិត ជា​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​កម្ពុជា។ នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​ពី​លោក ប៉ែន បូណា ប្រធាន​ក្លិប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា។