បទយកការណ៍

អ្នក​កាសែត​ខ្លះ​ជំរុញ​ឲ្យ​បង្កើត​សហជីព​ក្នុង​វិស័យ​អ្នក​សារព័ត៌មាន

សំឡេង ០៦:១៤
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានពី​ការប្រជុំ​សភា​
ក្រុម​អ្នកកាសែត​យកព័ត៌​មានពី​ការប្រជុំ​សភា​ Kem Gunawadh

នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ​គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា​ទីផ្សារ​ការងារ ខាង​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​មាន ការ​រីក​ចម្រើន។ ការ​បង្កើត​អង្គភាព​ព័ត៌មាន​ថ្មី​ជា​បន្ត​បន្ទាប់ ដូច​ជា​ការ​បង្កើត​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ថ្មី បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​កាសែត​មាន​ជម្រើស​ការងារ​ច្រើន និង​មាន​ប្រាក់​ខែ​សមរម្យ។ តែ​កន្លង​មក​មាន​ស្ថាប័ន​ព័ត៌មាន​ខ្លះ ​មិន​បាន​គោរព​ច្បាប់​ការងារ ចំពោះ​អ្នក​សារព័ត៌មាន។ អ្នក​កាសែត​ខ្លះ​ធ្វើ​ការ​គ្មាន​កិច្ច​សន្យា គ្មាន​ការ​ធានា​រ៉ាប់រង ឬ​ទទួល​រង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​គ្មាន​សំណង​។ ហេតុ​ដូច្នេះ​ហើយ បាន​ជា​នៅ​ពេល​នេះ មាន​អ្នក​កាសែត​ខ្លះ ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​សហជីព​ នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ការងារ​ជា​អ្នក​ព័ត៌មាន​នេះ។