ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ឃុំ​នរាយណ៍ ខេត្ត​កំពត ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ប្រទេស​ថៃ​មាន​ចំនួន​តិច​តួច​បាន​មក​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ សង្កាត់

សំឡេង ០៧:៣៤

មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់ មាន​ក្តី​ព្រួយ​បារម្ភ​ថា ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង ជប៉ុន នឹង​មិន​បាន​មក​បោះ​ឆ្នោត​នោះ​ឡើយ។ ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​នោះ បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​ពិត ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ភាគ​ច្រើន​មិន​បាន​មក​បោះ​ឆ្នោត​ឡើយ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ មិថុនា។ ជាក់​ស្តែង​នៅ​ឃុំ​នរាយណ៍ ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំពត ដែល​មាន​ពលរដ្ឋ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ច្រើន​រយ​នាក់ មាន​ពលរដ្ឋ​តិច​តួច​ប៉ុណ្ណោះ បាន​មក​បោះ​ឆ្នោត។