ក្មេងៗ​ជុំវិញ​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​កំពង់​ត្រាច​ខេត្ត​កំពត​អាច​រក​ប្រាក់​ចំណូល​ពី​វិស័យ​ទេសចរណ៍

រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​កំពង់​ត្រាច​ខេត្ត​កំពត
រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ​កំពង់​ត្រាច​ខេត្ត​កំពត

ភ្នំ​កំពង់​ត្រាច ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ​មួយ​របស់​ខេត្ត​កំពត។ បច្ចុប្បន្ន​អ្នក​ទេសចរ​ច្រើន​ឡើង​បាន​ទៅ​កម្សាន្ត​នៅ​ទី​នោះ។ ក្មេងៗ​ដែល​ជា​កូន​ចៅ​អ្នក​ស្រុក​ជា​ច្រើន​នាក់ បាន​ក្លាយ​ជា​មគ្គទេសក៍​ទេសចរណ៍ ហើយ​អាច​ផ្តល់​ប្រាក់​ចំណូល​សម្រាប់​សិក្សា។ ជំនាញ​ម្យ៉ាង​របស់​ក្មេងៗ​អ្នក​នាំ​ភ្ញៀវ នៅ​ទី​នោះ​គឺ​ការ​ថត​រូប Pano ឲ្យ​អ្នក​ទេសចរ។