បុណ្យ​កឋិន​ថយ​ចុះ បណ្តាល​មក​ពី​ការ​ប្រតិបត្តិ​សាសនា​មិន​ច្បាស់​លាស់​ឬ?

សំឡេង ១១:១០
ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​កឋិន​ទាន​នា​ពេល​កន្លង​មក
ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចូល​រួម​ពិធី​បុណ្យ​កឋិន​ទាន​នា​ពេល​កន្លង​មក @Google

នៅ​សល់​មិន​ដល់​មួយ​សប្តាហ៍​ទៀត​ទេ បុណ្យ​កឋិន​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​២៩​ថ្ងៃ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ចប់។ បញ្ជប់​ដោយ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា​បុណ្យ​កឋិន​ឆ្នាំ​នេះ មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ និង​កើន​ឡើង ជាង​ឆ្នាំ​ទៅ​យោង​ទៅ​តាម​ការ​សង្កេត​ជាក់​ស្តែង​ពី​មជ្ឈដ្ឋាន​នានា។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ការ​ថយ​ចុះ​នៃ​បុណ្យ​កឋិន ក៏​រង​ការ​កត់​សម្គាល់​ផង​ដែរ ថា​មក​ពី​សាធារណជន មាន​ការ​នឿយ​ណាយ​ពី​ការ​បរិច្ចាគ​បច្ច័យ​សាង​សង់ ក្រោម​ទង់​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ដែល​ហាក់​មាន​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ។