៥​ខែ​យុត្តិធម៌​មិន​ទាន់​ទទួល ប្រពន្ធ​និង​កូនៗ​របស់​លោក​បណ្ឌិត​កែម ឡី រស់​នៅ​ទំាង​សោកសៅ

សំឡេង ០៨:១៦
៥​​ខែ​​យុត្តិធម៌​​មិន​​ទាន់​​ទទួល ប្រពន្ធ​​និង​​កូនៗ​​របស់​​លោក​​បណ្ឌិត​​កែម ឡី រស់​​នៅ​​ទំាង​​សោក​សៅ
៥​​ខែ​​យុត្តិធម៌​​មិន​​ទាន់​​ទទួល ប្រពន្ធ​​និង​​កូនៗ​​របស់​​លោក​​បណ្ឌិត​​កែម ឡី រស់​​នៅ​​ទំាង​​សោក​សៅ RFI/ Vann Sokunthea

រយៈ​ពេល ៥​ខែ​ហើយ ដែល​អ្នក​វិភាគ​ល្បី​ល្បាញ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​ឃាតករ​បាញ់​សម្លាប់។ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១០​ធ្នូ ដែល​ជា​ខួប ៥​ខែ ថ្ងៃ​គេ​បាញ់​សម្លាប់​លោក គឺ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១០​កក្កដា​នោះ មាន​សារ​សោក​ស្តាយ និង​ការ​ទាមទារ​រក​យុត្តិធម៌​ជា​ច្រើន បាន​បង្ហោះ​ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម។ ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៥​ខែ​ពន្លឺ​យុត្តិធម៌​មិន​ទាន់​មាន ចំណែក​ភរិយា និង​កូនៗ​របស់​លោកកែម ឡី បាន​កំពុង​រស់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ទំាង​ភាព​សោក​សៅ ទំាង​ផ្លូវ​កាយ​និង​ផ្លូវ​ចិត្ត។ ប្រពន្ធ​ព្រាត់​ប្តី កូន​ព្រាត់​ឳពុក​ដែល​ធ្លាប់​ជា​អ្នក​តម្រង់​ទិស​ដ៍​សំខាន់​ដល់​កូនៗ។ ជាមួយ​ការ​រង​ចំា​យុត្តិធម៌ ប្រពន្ធ និង​កូន របស់​លោក​កែម ឡី ត្រូវ​គេ​មើល​ឃើញ​ថា​ដូច​ជា​ចក ដែល​កំពុង​នៅ​កណ្តាល​ទន្លេ អញ្ចឹង​ក្នុង​ពេល​នេះ។