បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ អ្នក​នយោបាយ ចូល​រួម​ខូប​១​ឆ្នាំ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន ដែល​មាន​ពិធី​សាសនា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​កក្កដា​ឆ្នាំ​២០១៧ ជា​ខូប​១​ឆ្នាំ​ដែល​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​គេ​បាញ់​សម្លាប់។ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៩​កក្កដា​នេះ នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​ពលរដ្ឋ អ្នក​នយោបាយ មួយ​ចំនួន​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​សាសនា បង្សុកូល ឧទ្ទិស​កុសល ជូន​ដល់​លោក។ នៅ​ទី​នោះ មាន​ការ​តំាង​បង្ហាញ​រូប​ថត​លោក កែម ឡី ក្នុង​សកម្មភាព​ចូល​រួម បង្កើត​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូល​ដ្ឋាន ផង​ដែរ។ សម្រាប់​អ្នក​ចូល​រួម លោក កែម ឡី គឺ​អ្នក​រួត​វំាង​នន​សង្គម ដ៍​ក្លាហាន​កម្រ​មាន។

ពលរដ្ឋ អ្នក​នយោបាយ ចូល​រួម​ខួប​១​ឆ្នាំ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ ដែល​មាន​ពិធី​សាសនា​
ពលរដ្ឋ អ្នក​នយោបាយ ចូល​រួម​ខួប​១​ឆ្នាំ​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​មូលដ្ឋាន​ ដែល​មាន​ពិធី​សាសនា​
មើលវគ្គផ្សេងទៀត