កែម ឡី ក្លាយ​ជា​ឈ្មោះ​បណ្ណាល័យ​មួយ​នៅ​ភ្នំពេញ

សំឡេង ០៧:៥១
កែម ឡី ក្លាយ​ជា​ឈ្មោះ​បណ្ណាល័យ​មួយ​នៅ​ភ្នំពេញ
កែម ឡី ក្លាយ​ជា​ឈ្មោះ​បណ្ណាល័យ​មួយ​នៅ​ភ្នំពេញ

បណ្ណាល័យ​បណ្ឌិត កែម ឡី ស្ថិត​នៅ​ផ្ទះ​មួយ​ល្វែង ក្នុង​សង្កាត់​ទួល​សង្កែ រាជធានី​ភ្នំពេញ បង្កើត​ឡើង​ដោយ​យុវជន​មួយ​ក្រុម ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អាន និង​ថែរក្សា​ឈ្មោះ​អ្នក​វិភាគ កែម ឡី រហូត​ទៅ។ បណ្ណាល័យ​កែម ឡី មាន​សៀវភៅ មាន​ឯកសារ​ជា​សំឡេង សម្រាប់​ផ្តល់​ចំណេះ​ដឹង​ដល់​សាធារណជន។