នៅ​កម្ពុជា ពលរដ្ឋ​មិន​សូវ​ស្រឡាញ់​អក្សរ​និង​ភាសា​ជាតិ

សំឡេង ០៤:២៥
សិលាចារឹក​មួយ នៅ​ប្រាសាទ​របស់​ខ្មែរ
សិលាចារឹក​មួយ នៅ​ប្រាសាទ​របស់​ខ្មែរ

វប្បធម៌​រលត់ ជាតិ​រលាយ​។ នេះ​ជា​ភាសិត​ដែល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ទន្ទេញ​ជាប់​មាត់ តាំង​ពី​ធំ​ដឹង​ក្ដី​។ ប៉ុន្តែ អក្សរ​និង​ភាសា ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​វប្បធម៌​ដែរ​នោះ កំពុង​តែ​ត្រូវ​បាន​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន លែង​សូវ​ប្រើ​ប្រាស់ និង​ឲ្យ​តម្លៃ​។ នេះ​គឺ​ជា​គ្រោះ​ថ្នាក់​មួយ​ដ៏​ធំ​ធេង ដែល​អាច​សម្លាប់​អត្តសញ្ញាណ​ជាតិ​ខ្មែរ​បាន​។