​អ្នក​ផលិត​កង់​បី​៖ ​កង់​បី​ខ្មែរ​សេរី​ថ្មី​មិន​ចាញ់​ផលិត​ផល​បរទេស​

សំឡេង ០៦:៤៧
កង់បីខ្មែរដែលមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាត ហើយគួរអោយទាក់ទាញ
កង់បីខ្មែរដែលមានរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាត ហើយគួរអោយទាក់ទាញ @RFI

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​កង់​បី​ឥណ្ឌា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​កង់​បី ដែល​កំពុង​ពេញ​និយម ហើយ​បាន​ដណ្តើម​ទីផ្សារ​កង់បី ដែល​ផលិត​ក្នុង​ស្រុក​។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​បញ្ហា​នេះ សិប្បកម្ម​ផលិត និង​កែច្នៃ​កង់​បី​ក្នុង​ស្រុក​មួយ បាន​កែ​ច្នៃ​ម៉ូតូ​កង់​បី​ខ្មែរ ទៅ​ជា​ប្រភេទ​កង់​បី​ខ្មែរ​សេរី​ថ្មី ដែល​មាន​គុណភាព​មិន​ចាញ់​ផលិត​ផល​បរទេស​នោះ​ទេ​។