កម្ពុជា-ធម្មជាតិ

​អង្គការ WWF រៀប​ចំ​ទិវា​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ នៅ​ទីរួម​ខេត្ត​ក្រចេះ​

អង្គការមូលនិធិ​សកល​សម្រាប់​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ ហៅ​កាត់​ថា WWF នឹង​រៀបចំ​ទិវា​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ នៅ​ទី​រួម​ខេត្ត​ក្រចេះ​ នា​ថ្ងៃ​ទី​២៦​តុលា​ស្អែក​នេះ​។ បើ​តាម​អង្គការ WWF កម្មវិធី​អបអរ​ទិវា​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​យល់​ដឹង ក៏​ដូច​ជា​​រួម​ចំណែក​ក្នុង​កិច្ច​ការពារ​សត្វ​ផ្សោត​ទន្លេ​មេគង្គ​។ 

សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ ដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ។
សត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គ ដែលកំពុងទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជិតផុតពូជ។ @អង្គការ WWF