ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​សញ្ជាតិ​បារាំង សង្ឃឹម​ថា រដ្ឋាភិបាល​បារាំង​ថ្មី នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ទំនាក់​ទំនង​កម្ពុជា​-បារាំង​កាន់​តែ​ប្រសើរ !

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ម្សិលមិញ គឺ​ជា​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ប្រធានាធិបតី​បារាំង ជុំ​ទី​១។ នៅ​ភ្នំពេញ ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​មួយ​ចំនួន ដែល​មាន​សញ្ជាតិ​បារាំង និង​ដែល​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ពី​ម្សិលមិញ យល់​ឃើញ​ថា​ បើ​ទោះ​បី​ជា​នរណា​ក្លាយ​ជា​ប្រធានាធិបតី​ក៏​ដោយ ក៏​ទំនាក់​ទំនង​បារាំង-កម្ពុជា នឹង​មិន​អាច​ក្លាយ​ទៅ​ជា​អាក្រក់ គឺ​មាន​តែ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។

ពលរដ្ឋ​បារាំង​ដើមកំណើតខ្មែរ ពេល​ទៅ​បោះឆ្នោត​ នៅ​ Noisiel ជាយក្រុង​ប៉ារីស
ពលរដ្ឋ​បារាំង​ដើមកំណើតខ្មែរ ពេល​ទៅ​បោះឆ្នោត​ នៅ​ Noisiel ជាយក្រុង​ប៉ារីស RFI