បទយកការណ៍

គណបក្ស​ខ្មែរ​រួប​រួម​ជាតិ៖ ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​គេ​ស្គាល់​លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ​ជាង​គោល​នយោបាយ​គណបក្ស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គណបក្ស​ខ្មែរ​រួប​រួម​ជាតិ ស្ថិត​នៅ​លេខ​រៀង​ទី​១ លើក​សន្លឹក​ឆ្នោត​ក្នុង​ចំណោម​គណបក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​២០ ដែល​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត​សកល​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ។ គណបក្ស​នេះ​បាន​ដង្ហែ​ក្បូន​ឃោសនា ចែក​ខិតប័ណ្ណ នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ តែ​ពលរដ្ឋ​ជា​ទូទៅ​បាន​ស្គាល់ លោក ញឹក ប៊ុនឆៃ ប្រធាន​បក្ស​នេះ​ច្រើន​ជាង ស្គាល់​ឈ្មោះ​និង​គោល​នយោបាយ​បក្ស។

គណបក្ស​រួប​រួមជាតិ​​​​ដង្ហែ​ក្បូន​ឃោសនា ចែក​ខិតប័ណ្ណ នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត
គណបក្ស​រួប​រួមជាតិ​​​​ដង្ហែ​ក្បូន​ឃោសនា ចែក​ខិតប័ណ្ណ នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត @សហការី