សាលដីការ​ស្ថាពរ​សាលា​ក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម មាន​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​ដល់​មេដឹកនាំ​ពិភព​លោក ?

សំឡេង ០៨:៣៤
ទិដ្ឋភាពក្នុងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម
ទិដ្ឋភាពក្នុងសាលាក្ដីខ្មែរក្រហម ECCC

ចៅក្រម​តុលាការ​កំពូល​នៃ​សាលាក្តី​ខ្មែរ​ក្រហម​បាន​ប្រកាស​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិល​មិញ ដោយ​ធ្វើ​ការ​ដាក់​ទោស​ដល់​អតីត​មេដឹកនាំ​កំពូល​ពីរ​រូប​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ គឺ​នួន ជា និង​ខៀវ សំផន ឲ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​អស់​មួយ​ជីវិត។ បន្ទាប់​ពី​ការ​ប្រកាស​សាលដីការ​នេះ លោក David Scheffer តំណាង​ក្រុម​ការងារ​ច្បាប់​ និង​ដំណើរ​ការ​កាត់​ទោស​មេដឹកនាំ​នៃ​របប​កម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ​ភាគី​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ បាន​ចាត់​ទុក​ថា​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ គឺ​ជា​ការ​ផ្ញើ​សារ​ទៅ​កាន់​មេដឹកនាំ​ពិភព​លោក ឲ្យ​ផ្តោត​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​សាលដីការ​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នេះ។