ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

មូលហេតុ​នៅ​ក្រោយ​ការ​មិន​តាំង​ព្រះ​ឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ខុស​ពី​រាល់​ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ អ្នក​តាម​ដាន​បាន​រិះគន់​ពី​ការ​មិន​ដាក់​តាំង​លំអ​ព្រះ​ឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះ​មហាក្សត្រ សម្តេច​ម៉ែ និង​អតីត​ព្រះ​មហាក្សត្រ​នៅ​តាម​ទី​សាធារណៈ។ មក​ដល់​ពេល​នេះ មិន​ទាន់​មាន​ស្ថាប័ន​ណា​មួយ​ចេញ​មុខ​មក​បក​ស្រាយ​ឲ្យ​ច្បាស់​លាស់​អំពី​រឿង​នេះ​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ដូច្នេះ​តើ​មូលហេតុ​អ្វី​នៅ​ក្រោយ​ការ​មិន​តាំង​ព្រះ​ឆាយាល័ក្ខណ៍​ព្រះ​មហាក្សត្រ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​ដូច​នេះ? វណ្ណ សុគន្ធា សូម​ចង​ក្រង​នូវ​ទស្សនៈ​របស់​អ្នក​តាម​ដាន និង​អ្នក​ពាក់​ព័ន្ធ​ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ​ជូន​លោក​អ្នក​ស្ដាប់​ដូច​ត​ទៅ៖

រូបភាពតំណាង៖ មូលហេតុ​​នៅ​​ក្រោយ​​ការ​​មិន​​តាំង​​ព្រះ​​ឆាយាល័ក្ខណ៍​​ព្រះ​​មហាក្សត្រ​​ក្នុង​​អំឡុង​​បុណ្យ​​ចូល​​ឆ្នាំ​​ខ្មែរ
រូបភាពតំណាង៖ មូលហេតុ​​នៅ​​ក្រោយ​​ការ​​មិន​​តាំង​​ព្រះ​​ឆាយាល័ក្ខណ៍​​ព្រះ​​មហាក្សត្រ​​ក្នុង​​អំឡុង​​បុណ្យ​​ចូល​​ឆ្នាំ​​ខ្មែរ RFI/ Siv Channa