បទយកការណ៍

អ្នកស្រី គល់ ហៀវ ស្រ្តីមេផ្ទះ វ័យ ៥៦ឆ្នាំ ចាត់ទុកហ្វេសប៊ុក ជាប្រភព​នៃការកំសាន្ត និងព័ត៌មាន

សំឡេង ០៦:៥៨
អ្នកស្រី គល់ ហៀវ ស្រ្តីមេផ្ទះ វ័យ ៥៦ឆ្នាំ ចាត់ទុកហ្វេសប៊ុក ជាប្រភព​នៃការកំសាន្ត និងព័ត៌មាន។
អ្នកស្រី គល់ ហៀវ ស្រ្តីមេផ្ទះ វ័យ ៥៦ឆ្នាំ ចាត់ទុកហ្វេសប៊ុក ជាប្រភព​នៃការកំសាន្ត និងព័ត៌មាន។

អ្នកស្រី គល់ ហៀវ ជា​ស្រ្តីមេផ្ទះ វ័យ ៥៦​ឆ្នាំ​ម្នាក់ ដែល​ទើប​តែ​មាន​បទ​ពិសោធន៍ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក បាន​ជាង​មួយ​ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ​។ បន្ទាប់​ពីចេះ​ដឹង​ពី​ការប្រើប្រាស់ ហ្វេសប៊ុកមួយ​រយៈ​ពេលខ្លី ស្រ្តី​ចំណាស់​រូប​នេះយល់​ថា ហ្វេសប៊ុក បាន​ជួយ​សាងភាព​វិជ្ជមាន​យ៉ាង​ច្រើនដល់​ជីវិត​ស្រ្តីមេផ្ទះរបស់គាត់​ ក្នុង​ការ​រក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយ​នឹងក្រុម​គ្រួសារ សាច់ញាតិឆ្ងាយជិត ជា​ឧបករណ៍​កំសាន្ត និង​ទទួល​ព័ត៌មាន​យ៉ាង​សំបូរបែប​។ ស្រ្តីមេផ្ទះ​សម័យហ្វេសប៊ុក រូប​នេះ ជឿជាក់​ថា ហ្វេសប៊ុកនឹង​ជួយ​បើកភ្នែក ត្រចៀក និង​ខួរក្បាល ដល់​ស្រ្តីមេផ្ទះឲ្យ​រីកចម្រើន​​ និង​​ទទួលព័ត៌មាន​ទាន់​សភាពការណ៍​។