ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនៈ​កិច្ច​រយៈ​ពេល​១១​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា តើ​លោក​ស្រី រ៉ូណា ស្មីត បាន​ទទួល​លទ្ធ​ផល​អ្វីខ្លះ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​ស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នក​រាយ​ការណ៍​ពិសេស​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា បាន​បិទ​បញ្ចប់​បេសកម្ម​របស់​លោក​ស្រី​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ បន្ទាប់​ពី​បាន​ជួប​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រដ្ឋា​ភិបាល​ជា​ច្រើន​ស្ថាប័ន អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ប្រជា​សហគមន៍​មួយ​ចំនួន​។ ក្នុង​ដំណើរ​ទស្សនៈ​កិច្ច​រយៈ​ពេល​១១​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​នេះ តើ​លោក​ស្រី​បាន​ទទួល​លទ្ធផល​អ្វីខ្លះ​? 

លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (ខាងឆ្វេង)
លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (ខាងឆ្វេង) @សហការី