បទយកការណ៍

វិចិត្រករ លាង ស៊ីកន យក​ចម្លាក់​ស្បែក គំនូរ កំណាព្យ បញ្ចូល​ជា​ផ្ទំាង​គំនូរ​និយាយ​ពី​ខ្មែរ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គំនូរ​សហសម័យ ជាង​១០​ផ្ទំាង បាន​កំពុង​តំាង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​សារមន្ទីរ​ជាតិ​រយៈ​ពេល​មួយខែ​។ ក្នុង​ចំណោម​ស្នាដៃ​ទំាង​នោះ​មាន​ស្នាដៃ​របស់​លោក​លាង ស៊ីកន ដែល​ជា​សិល្ប​ករ និង​វិចិត្រករ​ល្បី​ឈ្មោះ មួយ​ដែរ​។ នៅ​លើ​ផ្ទំាង​គំនូរ​ធំ​មួយ លោក​លាង ស៊ីកន បាន​ច្នៃបញ្ចូល​គ្នា​នូវ​ស្នាដៃ​គាត់​ មាន​ចម្លាក់​ស្បែក គំនូរ និងកំណាព្យ ដោយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ថា​ “ចរន្តទឹក​ទន្លេ​សាប” ដែល​បង្ហាញ​ពី​កា​រស់​នៅ​របស់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​។

វិចិត្រករ លាង ស៊ីកន
វិចិត្រករ លាង ស៊ីកន @Navin
មើលវគ្គផ្សេងទៀត