ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​បទ​ពិសោធន៍​នៃ​កង្វះ​អគ្គិសនី​ឆ្នាំ​នេះ នឹង​ក្លាយ​ជា​មេរៀន​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ក្រោយ​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ​?​

សំឡេង ១០:៥៤
ទំនប់វារីអគ្គីសនីកំចាយ (រូបតំណាង)
ទំនប់វារីអគ្គីសនីកំចាយ (រូបតំណាង) @Internet

បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​ខ្វះ​ខាត​ថាមពល​អគ្គិសនី ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​តាម​តម្រូវ​ការ​អភិវឌ្ឍ ដែល​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ប៉ុន្មាន​ខែ​កន្លង​មក ពេល​នេះ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល បាន​បញ្ជាក់​ថា​បញ្ហា​ខ្វះខាត​អគ្គិសនី ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​ច្រើន​ហើយ នៅ​ពេល​រដូវ​វស្សា​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាម​ពល ក៏​ដូច​ជា​អាជ្ញាធរ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា បាន​ប្តេជ្ញា​ថា​នឹង​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ហេតុការណ៍​ដូច​គ្នា​នេះ កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​។