ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ឡោ រស្មី៖«​វេទិកា​ស្តី​ពី​កសិកម្ម​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ផ្តល់​សារៈ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​កំណែ​ទម្រង់​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា»

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រសួង​កសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ បាន​បើក​វេទិកា​ទ្រង់​ទា្រយ​ធំ​ជា​លើក​ដំបូង ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ផ្នែក​ពាក់​ព័ន្ធ រួម​ទាំង​សហគមន៍ នានា ដែល​អាស្រ័យ​ផល​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម ប្រមាណ​ជាង ៤០០​នាក់។ លោក ឡោ រស្មី អគ្គលេខាធិការ និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​កសិកម្ម​លើក​ឡើង​ថា កម្មវិធី​ថ្ងៃ​នេះ បាន​បើក​ឲ្យ​មាន​ការ​ចូល​រួម​មតិ ដោយ​សេរី​ពី​ប្រជាសហគមន៍ ក្នុង​ការ​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ប្រឈម​នានា លើ​វិស័យ​កសិកម្ម។ លោក​ថា ក្រសួង​កសិកម្ម​រីករាយ ទទួល​យក​ការ​លើក​ឡើង​នានា​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន យក​ទៅ​ពិចារណា ​និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ។

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ