ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ៖ ពីរបី​ឆ្នាំ​ទៀត វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​នឹង​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន

សំឡេង ១១:៣១
លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា។​
លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា។​ សហការី

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​គឺ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល។គុណភាព​សេវា​សុខាភិបាល​កម្ពុជា ត្រូវ​បាន​គេ​រិះ​គន់​ថា​នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ឡើយ ​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​គុណ​ភាព​សេវា​សុខាភិបាល​របស់​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​តំបន់។ ទោះបី​រង​ការ​រិះគន់​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ក្តី​ ក៏​លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​និយាយ​ថា វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា​កំពុង​បោះ​ជំហាន​ទៅ​មុខ ទាំង​ធនធាន​មនុស្ស បច្ចេកវិទ្យា និង ក្រម​សីលធម៌។ លោក ម៉ម ប៊ុនហេង ថា​ពីរ បី ឆ្នាំ​ទៅ​មុខ​ទៀត វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា នឹង​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន ហើយ​អាច​ប្រដំ​ត្រសង​នឹង​វិស័យ​សុខាភិបាល របស់​ប្រទេស​នានា​ក្នុង​តំបន់​ទៀត​ផង។