បទយកការណ៍

យុវជន​រៀប​ចំ​បុណ្យ​កោង​កាង​នៅ​លើ​កោះ​ស្រឡៃ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​សក្តានុពល និង​ទប់​ស្កាត់​បទ​ល្មើស

សំឡេង ០៩:០៣
ព្រៃ​កោង​កាង​
ព្រៃ​កោង​កាង​ @សហការី

កោះ​ស្រឡៃ​ជា​តំបន់​មួយ​ដែល​ធ្លាប់​ល្បី​ថា​មាន​បទ​ល្មើស​បូម​ខ្សាច់​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ធនធាន​ធម្មជាតិ និង​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ។ យុវជន​មួយ​ក្រុម​បាន​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​កម្មវិធី​បុណ្យ​កោង​កាង​នៅ​លើ​កោះ​នេះ​ នៅ​ចុង​សប្តាហ៍​នេះ ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សក្តានុពល​ធម្មជាតិ ចូល​រួម​ទប់​ស្កាត់​បទ​ល្មើស​នានា និង​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​នៅ​ទី​នោះ។ តើ​បុណ្យ​កោង​កាង​មាន​កម្មវិធី​អ្វី​ខ្លះ?