បទយកការណ៍

​ធនធាន​ធម្មជាតិ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី មាន​ទំាង​ការ​អប់រំ​និង​បទ​ល្មើស​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​តាម​រមណីយដ្ឋាន​ទេសចរណ៍​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី មាន​កុមារ​ជន​ជាតិ​ព្នង​ម្នាក់​ដើរ​ចាក់​ឧប​ករណ៍​បំពង​សំឡេង​ពី​សារ​អប់រំ​កុំ​ឲ្យ​កាប់​ព្រៃ​ឈើ បរ​បាញ់​សត្វ​ព្រៃ និង​ត្រូវ​ចេះ​ថែ​រក្សា​ធន​ធាន​ធម្មជាតិ​។ មន្រ្តី​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ក្នុង​ខេត្ត បាន​គំាទ្រ​សកម្មភាព​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​នេះ តែ​បាន​លើក​ឡើង​ថា​មាន​តែ​ការ​អនុវត្ត​ច្បាស់​ត្រឹម​ត្រូវ​ទេ ទើប​អាច​ទប់​ស្កាត់​បទ​លើ្មស​ធនធាន​ធម្មជាតិ ដែល​កំពុង​កើត​មាន​នេះ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​។  

រូបសំណាកតំណាងខេត្តមណ្ឌលគិរី
រូបសំណាកតំណាងខេត្តមណ្ឌលគិរី @សហការី