បទយកការណ៍

អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី​ចង់​ឲ្យ​ពលករ​ខ្មែរ​នៅ​ទីនោះ​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

កញ្ញា​ម៉ម ផុន​ម៉ូ​នី​តា អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើការ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី បានលើកឡើង​ថាក​ញ្ញាច​ង់​ឲ្យ​ពលករ​ខ្មែរ​​ដែល​ធ្វើការ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី វិល​មក​ធ្វើការ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​វិញ ព្រោះ​នាង​មិន​ចង់ឃើញ​ការមើល​ងាយ​មកលើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទេ។ ប៉ុន្តែ​អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​រូបនេះ ក៏​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បង្កើត​ការងារ​បន្ថែមទៀត​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា។ ក្រោយពេល​វិលត្រឡប់​ពី​ធ្វើ​ការងារ​ជិត១៤ឆ្នាំ នៅ​ម៉ាឡេស៊ី​នោះ អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​រូបនេះ ក៏មាន​ឱកាស​ច្រើន​បាន​ជួបជុំ​គ្រួសារ​របស់​នាង។

កញ្ញាម៉ម ផុនម៉ូនីតា ​អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ​
កញ្ញាម៉ម ផុនម៉ូនីតា ​អតីត​ពលករ​ខ្មែរ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ម៉ាឡេស៊ី ​
មើលវគ្គផ្សេងទៀត