លោក ម៉ម សូណង់ដូ៖ ការ​សន្យា​ហើយ​មិន​ធ្វើ​គឺ​ជំរុញ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​បង្កើត​បក្ស​ដោយ​ខ្លួន​ឯង

សំឡេង ១០:៣៣
លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សម្បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ
លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សម្បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ

ដូច​ការ​គ្រោង​ទុក​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង ១២​បាន​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ចិត្ត​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត។ ឆ្លៀត​ក្នុង​ឱកាស​នេះ​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​ក៏​បាន​ជួប​សម្ភាស​ជាមួយ​តំណាង​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង ១២​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បិទ​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២​មិថុនា។ លោក ម៉ម សូណង់ដូ ប្រធាន​គណបក្ស​សម្បុក​ឃ្មុំ​សង្គម​ប្រជាធិបតេយ្យ​គឺ​ជា​ភ្ញៀវ​ដំបូង​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​យប់​នេះ។