បទយកការណ៍

សេវា​ខ្ចី​ប្រាក់​ដើម្បី​រៀប​ការ​កំពុង​ពេញ​និយម​

សំឡេង ០៩:១២
ការរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរ
ការរៀបការតាមប្រពៃណីខ្មែរ @សហការី

សេវា​កម្ចី​រៀប​ការ​ជា​សេវា​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា តែ​មាន​ការ​អះ​អាង​ថា​កំពុង​ពេញ​និយម​។ មាន​ការ​មើល​ឃើញ​ថា ដោយ​សារ​ចង់​ឯករាជ្យ ក្នុង​ជីវិត​យុវជន​មួយ​ចំនួន បាន​រត់​រក​សេវា​នេះ ពី​ធនាគារ ឬ​គ្រឹះ​ស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដើម្បី​រៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយ​មិន​ចង់​ឲ្យ​ឪពុក​ម្តាយ​លំបាក​។ តែ​អ្នក​ជំនាញ​ថា​គួរ​រៀប​ការ​ក្នុង​ទ្រង់​ទ្រាយ​តូច ល្អ​ជាង​ខ្ចី​ប្រាក់​គេ​ការ​។