​តើ​សេចក្តី​ណែ​នាំ​របស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ គឺ​ជា​អាវ​ក្រោះ​ថ្មី​សម្រាប់​ឧត្តម​ក្រុ​ម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្តល់​យោបល់​?​

សំឡេង ១២:០៧
អង្គជុំនុំដែលបានធ្វើឡើង
អង្គជុំនុំដែលបានធ្វើឡើង @សហការី

ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ០៤ មីនា បាន​ចេញ​សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង ស្តី​ពី ការ​ផ្តល់​កិច្ច​សហការ​ដល់​ការ​ចុះ​បំពេញ​បេសកម្ម​ការងារ​នៅ​តាម​រាជធានី ខេត្ត របស់​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​។ សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​នេះ បាន​ធ្លាក់​មក​នៅ​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ក្រោយ​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​លើក​ទី១រ​វាងលោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា ហ៊ុន សែន និង​សមាជិក​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ បន្ទាប់​ពី​ការ​បំពេញ​បេសកម្ម​ការងារ​របស់​ពួក​គេ​អស់​រយៈ​ពេល​៦ខែ​រួច​មក​។ ដូច្នេះ​តើ​សេច​ក្តី​ណែ​នាំ​របស់​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ​នេះ គឺ​ជា​ការ​បើក​ផ្លូវ ឬ ជា​អាវក្រោះ សម្រាប់​ការពារ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ​និង​ផ្តល់​យោបល់​?