ក្រសួង​ដឹក​ជញ្ជូន​ស្នើ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​ឲ្យ​ណែ​នាំ​អ្នក​បើក​បរ​កុំ​ឲ្យ​ប្រើ​គ្រឿង​ញៀន តែ​គ្មាន​វិធានការ

សំឡេង ០៩:៥៦
លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តី​​ក្រសួង​​សាធារណការ និង​​ដឹក​​ជញ្ជូន
លោក ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តី​​ក្រសួង​​សាធារណការ និង​​ដឹក​​ជញ្ជូន RFI

លោក​ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កញ្ញា​កន្លង​ទៅ បាន​ធ្វើ​លិខិត​មួយ​ទៅ​កាន់​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​គ្រប់​ប្រភេទ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ដើម្បី​ស្នើ​ឲ្យ​ណែនាំ​ដល់​អ្នក​បើក​បរ​កុំ​ប្រើ​ប្រាស់​គ្រឿង​ញឿន​ខុស​ច្បាប់។ អ្នក​តាម​ដាន​បញ្ហា​គ្រឿង​ញៀន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា អះ​អាង​ថា វិធានការ​គ្រាន់​តែ​ស្នើ​សុំ​បែប​នេះ វា​មិន​សូវ​ជា​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​នោះ​ទេ។