ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​រដ្ឋ​សភា​អាណត្តិ​ទី៦​នេះ មាន​ភាព​សកម្ម​ឬ​ទេ ក្នុង​កា​រ​កោះ​ហៅ​សមាជិក​រដ្ឋា​ភិបាល​ទៅ​សួរ​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

រដ្ឋ​សភា​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី៤​ខែកក្កដា​នេះ បាន​កោះ​អញ្ជើញ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌ លោក ​អង្គ វង្សវឌ្ឍនា មក​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រៀប​ចំ​វិស័យ​យុត្តិធម៌​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​កិច្ចការងារ​មួយ​ចំនួន​ទៀត​។ ការ​ចូល​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​នេះ គឺ​បន្ទាប់​ពី​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ពី​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន កាលពី​ថ្ងៃទី​១ ខែកក្កដា​ កន្លងទៅ។​ ក៏​ប៉ុន្តែអ្វី​ដែល​ជា​ការ​ចោទ​សួរ ពី​សំណាក់​អ្នក​តាម​ដាន​សង្គម និង​នយោបាយ​កម្ពុជា​នោះ​គឺ​តើ​រដ្ឋសភា​អាណត្តិ​នេះ បាន​បំពេញ​ការងារ​ប្រកប​ដោយ​ភាព​សកម្ម​ឬ​យ៉ាង​ណា ជុំវិញ​ប្រធាន​បទ«ការ​កោះ​ហៅ​សមាជិក​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​មក​សួរ​នាំ» បន្ទាប់​ពី​សភា​អាណត្តិ​ទី៦​នេះ ប្រសូត្រ​ឡើង​ដោយ​ចំរូង​ចំរះ​អស់​ពេល​១ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។ 

ការប្រជុំនីតិកាល អាណត្តិទី៦នៃរដ្ឋសភា (រូបភាពតំណាង)
ការប្រជុំនីតិកាល អាណត្តិទី៦នៃរដ្ឋសភា (រូបភាពតំណាង) @REUTERS
មើលវគ្គផ្សេងទៀត