ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​បិទ​អង្គការ NDI ​គឺ​ជា​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តី​ពី​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ឬ​ជា​រឿង​នយោបាយ?

សំឡេង ១០:៤១
គេហទំព័រ​អង្គការ NDI
គេហទំព័រ​អង្គការ NDI NDI

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​ក្រសួង​ការ​បរទេស​របស់​ខ្លួន បាន​ចេញ​លិខិត​មួយ​ច្បាប់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិល​មិញ​ សម្រេច​បញ្ឈប់​នូវ​រាល់​សកម្មភាព​របស់​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ប្រជាធិបតេយ្យ(NDI) ព្រម​ទាំង​បណ្តេញ​បុគ្គលិក​បរទេស​របស់​វិទ្យាស្ថាន​នេះ ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៧​ថ្ងៃ។ ការ​បញ្ឈប់​និង​បណ្តេញ​មន្ត្រី NDI ដូច្នេះ ត្រូវ​រដ្ឋាភិបាល​យោង​ទៅ​លើ​ហេតុ​ផល​មិន​គោរព​តាម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សមាគម​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​និង​ច្បាប់​ស្តី​ពី​សារពើពន្ធ។ តែ​អ្នក​តាម​ដាន​សភាពការណ៍​កម្ពុជា​ខ្លះ​យល់​ថា វា​ជា​ការ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​ចរិក​នយោបាយ។