តើ​បទ​បញ្ជា​ឲ្យ​មាន​ការ​បង្កក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​អាមេរិក​មាន​ឥទ្ធិពល​មក​លើ​កម្ពុជា​ដែរ​ឬ​ទេ?

សំឡេង ០៩:០៥
លោក​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ​Donald Trump
លោក​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ​Donald Trump REUTERS/Joshua Roberts

លោក​ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ​Donald Trump កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​ចេញ​បទ​បញ្ជា​នីតិ​ប្រតិបត្តិ​មួយ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​​ ច្បាប់​និង​យុត្តិធម៌។ ​បទ​បញ្ជា​នីតិ​ប្រតិបត្តិ​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​បង្កក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​បុគ្គល​ដែល​ជាប់​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ធ្ងន់ធ្ងរ ឬ​ជាប់​ទាក់ទង​នឹង​អំពើ​ពុក​រលួយ។ ទោះ​បី​ប្រទេស​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ឧបសម្ព័ន្ធ​នេះ​ក៏​ដោយ ប៉ុន្តែ​មន្រ្តី​អតីត​គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ បាន​ទាញ​ភ្ជាប់​បទ​បញ្ជា​របស់​លោក​Donald Trump នេះ​ថា ជា​ដំណើរ​ការ​មួយ​ទៅ​កំណត់​“បញ្ជី​ខ្មៅ” ដែល​កំពុង​ស្ថិត​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​រៀប​ចំ​ដោយ​អនុគណៈកម្មការ​កិច្ច​ការ​បរទេស​នៃ​សភា​តំណាង​រាស្រ្ត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ចំពោះ​អ្នក​ដែល​រំលោភ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ ជន​ពុក​រលួយ និង​មន្រ្តី​កម្ពុជា​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ។ តើបទ​បញ្ជា​នីតិ​ប្រតិបត្តិ​នេះ​មាន​ឥទ្ធិពល​មក​លើ​កម្ពុជា​ដែរ​ឬ​ទេ?