ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

សម្រាប់​បរិបទ​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន៖ រវាង​សន្តិភាព​និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស តើ​គួរ​ដើរ​ទៅ​ទន្ទឹម​គ្នា​ឬ​ក៏​មួយ​ណា​គួរ​ដើរ​ទៅ​មុន?

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​ជំនួប​មួយ​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៤ មីនា លោក​ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា និង​លោក​ស្រី​រ៉ូណា ស្មីត អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ខ្វែង​គំនិត​គ្នា​ពី​អាទិភាព​នៃ​បញ្ហា​សន្តិភាព និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស។ សម្រាប់​ប្រមុខ​ការ​ទូត​ខ្មែរ សន្តិភាព ស្ថេរភាព និង​អភិវឌ្ឍ​ជា​បញ្ហា​ចាំ​បាច់​សម្រាប់​កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ​លោក​ស្រី​រ៉ូណា ស្មីត​វិញ យល់​ថា​ បញ្ហា​សិទ្ធិ​មនុស្ស គឺ​ជា​អាទិភាព​ទី​មួយ។ ដូច្នេះ សម្រាប់​បរិបទ​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ រវាង​បញ្ហា​សនិ្តភាព និង​សិទ្ធិ​មនុស្ស តើ​គួរ​ដើរ​ទៅ​ទន្ទឹម​គ្នា ឬ​ក៏​មួយ​ណា​មាន​ភាព​ចាំ​បាច់​ជាង?

រូបភាព​ចាស់៖ លោក​ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា និង​លោក​ស្រី​រ៉ូណា ស្មីត អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​
រូបភាព​ចាស់៖ លោក​ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា និង​លោក​ស្រី​រ៉ូណា ស្មីត អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ @VOD