បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​មក​ពី​ខេត្ត​ ក្រុង​ខ្លះ​ចង់​បាន​សេវា​សុខា​ភិបាល​ល្អ​ជាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន

សំឡេង ០៦:២៨
ការបោះឆ្នោត
ការបោះឆ្នោត @FB

កម្ពុជា​នឹង​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​សង្កាត់​ នៅ​ប៉ុន្មាន​ខែ​ខាង​នេះ​ ហើយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​សមាជិក​រដ្ឋសភា នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​។ ពលរដ្ឋ​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​បាន​អះ​អាង​ថា​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​រួច​ហើយ​ មក​ដល់​ពេល​នេះ​។ ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចម្រើន​សង្គម​ជាតិ​ តាម​រយៈ​ការ​ជ្រើស​រើស​មេ​ដឹកនាំ​មូល​ដ្ឋាន​ និង​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី។ ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​ តាកែវ​ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចង់​បាន​សេវា​សុខាភិបាល​មួយ​ដែល​ល្អ​ជាង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ទទួល​ព្យាបាល​ពលរដ្ឋ មិន​យក​ប្រាក់​។