ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ភាព​រកាំ​រកូស​ដំបូង​រវាង​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​មក​ពី​គណបក្ស​ផ្សេង​គ្នា​នឹង​រសាយ​បាត់​ទៅ​អនាគត?

សំឡេង ១០:៣៧
គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង
គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង @ google

អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​សប្តាហ៍​ហើយ ដែល​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​ថ្មី ដែល​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​នា​អាណត្តិ​ទី​៤​នេះ បាន​ចូល​ទៅ​កាន់​ការងារ​តាម​ឃុំ-សង្កាត់ រៀងៗ​ខ្លួន។ ការ​ចូល​ទៅ​បំរើ​ការងារ​ទាំង​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​ថ្មី និង​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​ចាស់​ដែល​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ថ្មី​បាន​ធ្វើ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ប្រកាស​លទ្ធផល​ជា​ផ្លូវ​ការ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៥​ខែ​មិថុនា​កន្លង​ទៅ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ជា​ការ​កត់​សម្គាល់​គឺ​នៅ​ឃុំ-សង្កាត់​ខ្លះ បាន​កើត​មាន​ភាព​រកាំ​រកូស​ខ្លះ​រវាង​អតីត​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​ខ្លះ និង​មេឃុំ-ចៅ​សង្កាត់​ថ្មី​មក​ពី​គណបក្ស​ផ្សេង​គ្នា។