ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

បញ្ហា​ទឹក​ជំនន់​ធ្វើ​ឲ្យ​គណបក្ស​ជា​ច្រើន​បារម្ភ​ពី​ការ​មិន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត

សំឡេង
ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ជន់​លិច
ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ជន់​លិច @MWRM

ស្ថានភាព​ទឹក​ជំនន់​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​នៅ​តែ​កើន​ឡើង​ដោយ​អាជ្ញាធរ​មិន​ទាន់​អាច​វាយ​តម្លៃ​បាន​ថា​ទឹក​នឹង​ស្រក​ចុះ​អស់​ទៅ​វិញ​នៅ​ពេល​ណា​ឡើយ។ គ្រោះ​ធម្មជាតិ​នេះ បាន​ធ្វើ​គណបក្ស​នយោបាយ​ជា​ច្រើន​ដែល​ចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែង​មាន​ការ​បារម្ភ​ថា ពលរដ្ឋ​ដែល​ជួប​ប្រទះ​នឹង​មិន​អាច​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​បាន​ទេ។ ប៉ុន្តែ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​បញ្ជាក់​ថា បើ​ទឹក​មិន​ស្រក​ទេ ចំពោះ​ការិយាល័យ​ដែល​ទឹក​ជន់​លិច នឹង​ត្រូវ​លើក​ពេល​បោះ​ឆ្នោត។