​សហគមន៍​ព្រែក​តា​គង់​១ បន្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​ភាព​តោក​យ៉ាក​

សំឡេង ០៦:៥៩
សហគមន៍ព្រែកតាគង់១ស្ថិតនៅខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ
សហគមន៍ព្រែកតាគង់១ស្ថិតនៅខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញ @សហការី

សហគមន៍​ព្រែក​តាគង់​១ស្ថិត​នៅ​ខាងត្បូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ គឺ​ជា​សហគមន៍​ក្រីក្រ​មួយ​ដែល​មាន​ពល​រដ្ឋប្រមាណ​២០០​គ្រួសារ​កំពុង​រស់​នៅ។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ពលរដ្ឋ​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នៅ​តែ​បន្ត​ជួប​ប្រទះ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​មិន​មាន​ផ្លូវ​បេតុ​ប្រើប្រាស់ ផ្លូវ​លិចទឹក ក្លិន​ស្អុយ​ពី​ទឹកបឹង​ជា​ដើម។ សាលារាជធានី​ភ្នំពេញ​ធ្លាប់​បាន​សន្យាផ្តល់ផ្លូវ​ឲ្យ​សហគមន៍ ប៉ុន្តែ​រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​មិន​ទាន់​មាន​ការ​ស្ថាបនា​សាងសង់​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ម្យ៉ាង​ទៀត​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​នេះ មិន​ទាន់​មាន​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិដីធ្លី​នៅ​ឡើយ ដោយ​រងចាំ​ការ​រៀប​ចំពី​សាលាក្រុង​។