បទយកការណ៍

ហៀវ សិលា៖ ខ្ញុំរៀន​មិន​ខ្លាំង​ពូកែ តែ​ខ្ញុំ​មិន​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​ទេ!

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

លោក​ហៀវ សិលា គឺ​ជា​យុវជន​ម្នាក់ ដែល​បាន​ប្រែ​ខ្លួន​ពី​អ្នក​សុំទាន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ កាល​ពី​កុមារ​ភាព ក្លាយ​ជានិស្សិត​ម្នាក់​នៅ​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។ មិន​ត្រឹម​តែ​មាន​កម្រិត​ជីវិភាព​លំបាក​ទេ ប៉ុន្តែ​សិលា​គឺ​ជា​ជន​ពិការម្នាក់​ទៀត​ផង​។ ទោះបីជា​មាន​ពិការភាព​ជាប់​ខ្លួន ប៉ុន្តែ​សិលា​មិន​បាន​ពិការ​សមត្ថភាព​នោះ​ទេ។ ចំពោះ​ការសិក្សា​សិលា​បញ្ជាក់​ថា ខ្លួន​រៀន​មិន​ខ្លាំង​ពូកែ តែ​មិន​បោះ​បង់​ការ​សិក្សា​ទេ​។

លោកហៀវ សិលា និស្សិតជំនាញបរិស្ថាន
លោកហៀវ សិលា និស្សិតជំនាញបរិស្ថាន FB: Hieav Sila
មើលវគ្គផ្សេងទៀត