ពលរដ្ឋ​ថា នៅ​ទី​ប្រជុំជន​នៅ​តែ​ខ្វះ​ខាត​បង្គន់​សាធារណៈ ខណៈ​បង្គន់​សាធារណៈ ពុំ​សូវ​មាន​អនាម័យ

សំឡេង ០៦:៤៥
បង្គន់​សាធារណៈ
បង្គន់​សាធារណៈ @សហការី

ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ទី​ប្រជុំជន មើល​ឃើញ​ថា បើ​ទោះ​បី​ជា​ចំនួន​បង្គន់​សាធារណៈ មាន​ការ​កើន​ឡើង​ក៏​ពិត​តែ​ចំនួន​នេះ នៅ​មិន​ទាន់​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​តម្រូវ​ការ​នៅ​ឡើយ​ទេ។ ការណ៍​ដែល​មិន​ទាន់​ឆ្លើយ​តប​នឹង​តម្រូវ​ការ​បែប​នេះ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្លះ​បែរ​ទៅ​បន្ទោរ​បង់​នៅ​ពាស​វាល​ពាល​កាល​ក៏​មាន។ មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ទៀត លើក​ឡើង​ថា តំបន់​ខ្លះ​ដែល​មាន​បន្ទប់​ទឹក​សាធារណៈ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ តែ​បែរ​ជា​ពុំ​សូវ​មាន​អនាម័យ ដោយ​សារ​តែ​ខ្វះ​ការ​សហការ​ពី អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់។