បទយកការណ៍

​សម្ភារៈ​និយម​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​កើត​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​

សំឡេង ០៨:១៧
កាត់បន្ថយចំណង់សម្ភារៈនិយម ដើម្បីជៀសវៀងពីជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត
កាត់បន្ថយចំណង់សម្ភារៈនិយម ដើម្បីជៀសវៀងពីជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត @Internet

អ្នក​ឯកទេស​ខាង​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​បាន​មើល​ឃើញ​ថា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ជា​ច្រើន មាន​កើត​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ក្នុង​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​។ បញ្ហា​គ្រួសារ បញ្ហា​សង្គម​ជាតិ រឿង​សេដ្ឋកិច្ច ហើយ​សូម្បី​សម្ភារៈ​ប្រើ​ប្រាស់​ទំនើបៗ ដូច​ជា​ម៉ូតូ ឡាន ទូរស័ព្ទ ក៍​អាច​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​កើត​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ដែរ​។ មាន​យុវជន មិន​តិច​ទេ ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ខ្លួន​ដោយ​គេ​សង្ស័យ​ថា​បណ្តាល​មក​ពី​បញ្ហា​សម្ភារៈ​និយម​នេះ​។