ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក កៅ ថាច៖ «គ្មាន​ការ Make Up ជប់​តួលេខ​ទេ គឺ​ជា​ការ​កម្មង់​ទិញ​ពិត​ៗ​របស់​អ្នក​ទិញ»

សំឡេង ១២:១៧
អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោក កៅ ថាច
អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទលោក កៅ ថាច

ដើម្បី​ឆ្លើយតប​និង​អន្តរាគមន៍​ទៅ​នឹង​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​តម្លៃ​ស្រូវ​របស់​ប្រជា​កសិករ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ បាន​ទម្លាក់​ថវិកា​ចំនួន ២៧​លាន​ដុល្លារ ក្នុង​នោះ​ ៧​លាន​ដុល្លារ​មក​ពី​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ។ អគ្គនាយក​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​លោក កៅ ថាច បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ធនាគារ​បាន​នឹង​កំពង់​ប្រតិបត្តការ​លើ​ឥណទាន​ទាំង​នេះ​យ៉ាង​សកម្ម ដោយ​ត្រៀម​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ដល់​រោង​ម៉ាស៊ីន​កិន​ស្រូវ ធនាគារ​ស្រូវ និង​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​នានា ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទិញ​ស្រូវ​ពី​ប្រជា​កសិករ​ដោយ​តម្លៃ​សមរម្យ។ តាមរយៈ​ការ​ទិញ​អង្ករ​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ពី​ស្ថាប័ន​នានា និង​អ្នក​មាន​ធន​ធាន លោក​កៅ ថាច ស្នើ​ឲ្យ​មាន​សកម្មភាព​នេះ​ដូច​ភ្លៀង​រលឹម ដើម្បី​ជួយ​កសិករ​ខ្មែរ។