ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ឡោ រស្មី៖ កិច្ច​សន្យា​កសិកម្ម ជួយ​កសិករ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​លក់​ស្រូវ​មិន​ចេញ

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នា​រាត្រី​នេះ គឺ លោក ឡោ រស្មី អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​កសិកម្ម។ នៅ​ក្នុង​បទ​សម្ភាស​ជាមួយ​វិទ្យុ​បារាំង លោក ឡោ រស្មី បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ចុះ​កិច្ច​សន្យា​កសិកម្ម នឹង​ជួយ​សម្រួល​ឲ្យ​ការ​លក់​ស្រូវ​របស់​កសិករ​កម្ពុជា មាន​លក្ខណៈ​កាន់​តែ​ប្រសើរ និង​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ការ​បន្ទាប​តម្លៃ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម។ សូម​បញ្ជាក់​ថា អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​កិច្ច​សន្យា​កសិកម្ម ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​តាំង​ពី​ឆ្នាំ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១។

លោក ឡោ រស្មី មានប្រសាសន៍ថា​កិច្ច​សន្យា​កសិកម្ម​ ជួយ​កសិករ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​លក់​ស្រូវ​មិន​ចេញ ​
លោក ឡោ រស្មី មានប្រសាសន៍ថា​កិច្ច​សន្យា​កសិកម្ម​ ជួយ​កសិករ​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​លក់​ស្រូវ​មិន​ចេញ ​
មើលវគ្គផ្សេងទៀត