បទយកការណ៍

ការ​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​អេកូ​ទេសចរណ៍​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា ដែល​មាន​ទីតំាង​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប ទើប​តែ​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​មួយ នៅ​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ពី​សកម្មភាព​ថែរក្សា​សត្វ​ព្រៃ នៅ​កម្ពុជា​តាម​រយៈ​សកម្មភាព អេកូទេសចរណ៍។ បង្កើត​នៅ​ឆ្នាំ​២០០៣ មជ្ឈមណ្ឌល​ដែល​ជា​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​នេះ កំពុង​មាន​បេសកកម្ម​នាំ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​ដើរ​ទស្សនា​តំបន់​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ​នៅ​កម្ពុជា ហើយ​ចំណូល​បាន​ពី​សេវា​នេះ​មួយ​ផ្នែក​យក​ទៅ​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ និង​សហគមន៍​វិញ។ ក្នុង​បេសកកម្ម​បែប​នេះ ហើយ​បាន​ជា​អង្គការ​នេះ ទទួល​បាន​ពាន់​រង្វាន់ World Responsible Tourism Award។ តើ​មាន​មូល​ហេតុ​អ្វី​បានជា​មាន​បេសកកម្ម មជ្ឈ​មណ្ឌល សំ វាសនា នេះ​ឡើង?

មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា ដែលមានទីតំាងនៅខេត្តសៀមរាប ទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់មួយ នៅប្រទេសអង់គ្លេសពីសកម្មភាពថែរក្សាសត្វព្រៃ នៅកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាព អេកូទេសចរណ៍។
មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា ដែលមានទីតំាងនៅខេត្តសៀមរាប ទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់មួយ នៅប្រទេសអង់គ្លេសពីសកម្មភាពថែរក្សាសត្វព្រៃ នៅកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាព អេកូទេសចរណ៍។
មើលវគ្គផ្សេងទៀត