បទយកការណ៍

អ្នក​ផលិត​ទឹក​កក​នៅ​ស្រុក​មេមត់​អាច​ផលិត​តួយន្ត​ហោះ​បាន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

នៅ​ក្នុង​បណ្តាញ​សង្គម Facebook មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​កំពុង​ចាប់​អារម្មណ៍ ពី​សមត្ថភាព​បុរស​ម្នាក់ ដែល​អាច​ផលិត​កូន​យន្ត​ហោះ​តូច​ៗ​បាន។ លោកសេង សំអាត ដែល​ជា​អ្នក​ផលិត​​ទឹកកក នៅ​ក្នុង​ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ គឺ​ជា​អ្នក​មាន​សមត្ថភាព​ផលិ​ត​កូន​យន្តហោះ​សម្រាប់​​ក្មេង​លេង​បាន។ បុរស​ដែល​មិន​បាន​រៀន​អ្វី​ទាល់​តែ​សោះ ពី​យន្តហោះ បាន​យក​ស្នោ មក​កាត់បិទ​តៗ​គ្នា ធ្វើ​ជា​តួយន្ត​ហោះ​មាន​បណ្តោយ​ទី​១ ឬ​២ម៉ែត្រ និង​អាច​ហោះ​ឡើង​ទៅ​លើ​បាន​ដោយ​ម៉ាស៊ីន ដែល​គាត់ដោះ​ចេញ​ពី​យន្តហោះក្មេង​លេង។

លោក សេង សំអាត អ្នកផលិតទឹកកកនៅស្រុកមេមត់អាចផលិតតួយន្តហោះបាន
លោក សេង សំអាត អ្នកផលិតទឹកកកនៅស្រុកមេមត់អាចផលិតតួយន្តហោះបាន
មើលវគ្គផ្សេងទៀត