​ករណី​រំលោភ​សេព​សន្ធវៈ​កុមារ​៖ តើ​កម្ពុជា​គួរ​មាន​ច្បាប់​ដាក់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ឬ​ទេ​?​

សំឡេង ១០:៥៩
លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន
លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ​ហ៊ុន សែន @facebook/PM Hun Sen

ម្សិល​មិញ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ហ៊ុន សែន បាន​បង្ហើប​ឱ្យ​ដឹង​ពី​ចេតនា​របស់​លោក​ក្នុង​ការ​ចង់​បើក​ឱ្យ​មាន​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ឡើង​វិញ​នៅ​កម្ពុជា​ចំពោះ​សាច់​ញាតិ​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​រំលោភ​បំពាន​រាង​កាយ​កូន​ចៅ​ខ្លួន​ឯង​ដែល​ជា​កុមារ​តូចៗ​។ ប៉ុន្តែ តាម​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី គឺ​លោក​ចង់​រៀប​ចំ​ឱ្យ​មាន​ការ​ធ្វើ​ប្រជា​មតិ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ដើម្បី​សម្រេច​លើ​រឿង​នេះ ដោយ​មិន​ស្នើ​ត្រង់ៗ​ទៅ​កាន់​រដ្ឋ​សភា​ជាតិ​ឡើយ​។ ដូច្នេះ តើ​កម្ពុជា​គួរ​មាន​ច្បាប់​ដាក់​ទោស​ប្រហារ​ជីវិត​ឡើង​វិញ​លើ​អ្នក​រំលោភ​កូន​ឯង​ដែរ​ឬ​ទេ​?